Frågor till bloggen

Frågor som du bör ha med dig till varje föreläsning som underlag för inlägg i bloggen:

  • Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning?
  • Vilka didaktiska utgångspunkter metodiskt/pedagogiskt i din egen undervisning har du haft när du gjort dina prioriteringar?
  • Skulle du kunna utveckla några didaktiska tillämpningar som du och kollegor skulle kunna använda i undervisningen inom ditt ämne som omsätter innehållet?
  • Vilka möjliga utvecklingsområden ser du mellan din undervisningspraktik och en fortsatt utveckling av de områden som intresserat dig mest?