Uppgift per ämnesgrupp

Syfte

Det primära syftet med uppgiften är att fortlöpande dokumentera vad som behandlas i föreläsningarna, för att du dels ska ha tillgång till materialet i din egen verksamhet, dels göra det möjligt att på ett effektiv sätt sprida kunskapen till kollegerna på den egna skolan. I det senare fallet är avsikten att bloggen så småningom ska öppnas för alla lärare på de aktuella skolorna. Det är därför viktigt att inläggen blir av en sådan karaktär att de kan ”stå på egna ben” och läsas av andra lärare på skolorna.

Det sekundära syftet med den gemensamma uppgiften är att skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete inom ämnesgrupperna över skol- och stadiegränser.

Innehåll

Uppgiften består i att skriva ett paper som refererar, kommenterar och reflekterar över de föreläsningar och diskussioner som förekommit under Modul 1. Som ytterligare stöd för skrivandet finns några frågor här.
Materialet bör inordnas under rubrikerna:

 • Professionen
 • Lärandeprocessen

Uppgiften ska lösas gemensamt i ämnesgruppen och läggas upp på webben ämnesvis senast den 2 oktober. Följande webbredaktörer har utsetts:

 • Språk: Susanna Nordstad Gs
  susanna.nordstad@gripsholmsskolan.se
 • Matematik: Johan Wild Es
  johan.wild@europaskolan.se
 • Naturvetenskap: Cecilia Brandt Gs
  cecilia.brandt@gripsholmsskolan.se
 • Samhällsvetenskap: Malin Lindqvist Es
  malin.lindqvist@europaskolan.se