Litteratur Inger Lindberg

Skrifter i urval: 

  • Lindberg, I., 2004, Andraspråksresan. Stockholm: Folkuniversitetet
  • Lindberg, I., 2005 Språka samman! Om samtal och samarbete i språkundervisning. Stockholm: Natur & Kultur. Andra omarbetade upplagan.
  • Lindberg, I., 2006, Med andra ord i bagaget. I L. Bjar (red.), Det hänger på språket. Lund: Studentlitteratur.
  • Lindberg, I., 2009, I det mångspråkiga Sverige. Utbildning & Demokrati, 2009, Vol 18, NR 2, 39-66. TEMA ”Flerspråkighet”.
  • Lindberg, I. (2013), Samtal och interaktion i andraspråksforskning. I K. Hyltenstam & I.
    Lindberg (red.) Svenska som andraspråk i forskning, undervisning samhälle. Andra omarbetade upplagan. Lund: Studentlitteratur.
  • Lindberg, I, 2018. Skolans flerspråkiga kapital. I Forsell, A. (red.) pedagogernas bok, Liber Ny omarbetad upplaga.

Skrifter inom Skolverkets läslyft:

Lindberg, I. 2017. Ordförrådet en framgångsfaktor.  I Från vardagsspråk till ämnesspråk, Skolverket.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_05/

Lindberg, I. 2017.  Det skolrelaterade ordförrådet ur ett utvecklingsperspektiv. I Från vardagsspråk till ämnesspråk, Skolverket.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_05/flik/Flik/Del_05_X_F%C3%B6rdjupning

Lindberg, I. 2017. På spaning efter språkliga mönster. Korpusar och datorbaserade verktyg i ett språkutforskande arbetssätt. I Nyanländas språkutveckling . Skolverket.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_06/

Lindberg, I. 2018. Flerspråkighet ur ett lärandeperspektiv. I Tvåspråkig undervisning. Teckenspråk och svenska. Skolverket.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Specialskola/037_tvasprakig-undervisning-teckensprak/del_01/