Ropen skalla datorer till alla!?

Så gott som alla högstadieelever har idag en egen dator i skolan. Förväntningarna på oss lärare är att vi ska vara digitala och jobba digitalt 24/7. Förväntningarna som då ställs på eleven blir då att de ska kunna hantera allt från att skriva ett Word dokument, hålla koll på sin mejlbox, söka information på internet samt vara källkritiska. Allt detta medan det på samma skärm lockas med Youtube, sociala medier och spel. Är det alltid lärarnas fel när det inte fungerar, finns alltid lösningen i tekniken och är mer alltid bättre?

Kan vi förvänta oss att ungdomar i åldern 12–16 år har den självdisciplin som krävs och kan vara självlärda inom den digitala världen?

Kraven på oss som lärare är att allt skolarbete ska ske digitalt detta trots att att vi inte fått en adekvat fortbildning inom området dessutom förväntas vi utbilda våra elever inom datoranvändning. Det här blir för oss motsägelsefullt när forskningen visar på att en elev lär sig bäst när den får en dålig papperskopia i handen samt skriver för hand (Nygren).

Eleven kan inte veta i förväg vad den inte kan och ska kunna vi jämför detta med att lära sig köra bil på egen hand utan instruktioner och handledning samt lära sig simma när man hamnar på djupt vatten…

Att förvänta sig att en elev ska kunna göra två saker samtidigt är en myt det finns skäl till att man inte får köra bil samtidigt som du pratar i telefon.

Modern forskning visar att man inte kan vara källkritisk utan att ha kunskap inom området samt fått lärarledd undervisning inom källkritik (Nygren).

Forskning visar på att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en elevs lärande är lärarledd undervisning. Där läraren vägleder och styr undervisningen samt arbetssätten. Det är läraren som besitter kunskapen om hur en elev lär sig och därför behöver vi guida dem genom deras skolgång. En stor del av vårt läraruppdrag är att lära eleverna att lära för livet. Det är det här som gör att en dator aldrig kan ersätta en lärare.

No-gruppen

Leave a Comment