Modul 6 – program

Bedömning och betyg

Bakom hela inlärningsprocessen ligger behovet av att löpande kunna bedöma, planera, följa och utvärdera förloppet, för klassen som helhet, av de enskilda eleverna, av lärarens insatser och av resultatet av insatserna.
Tre grundfrågor har utkristalliserats inom området: Vart ska vi? (i förhållande till lärandemålen), Var är jag? (i förhållande till de förmågor och kunskaper som ska utvecklas) och Hur ska vi ta oss dit? som behandlar undervisningsprocessens viktiga kontext och utformning.

Dag 1: 20/3

09.00 – 10.15
Jonas Vlachos
Professor vid Nationalekonomiska institutionen Stockholms universitet
Likvärdig betygssättning mellan skolor
—–
10.15 – 10.30
Kaffe
—–
10.30 – 12.00
Christian Lundahl
Professor Örebro Universitet
Betyg, bedömning och lärande
—–
12.00 – 13.00
Lunch
—–
13.00 – 14.15
Håkan Plith, PO Berg, Guje Sevón
Betygssättning
Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor (Rapport från Skolverket)
Skolverket om betyg (Ladda ner hela rapporten)

Betyg i Strängnäs skolor

Genomgång av utvärdering

—–
14.15 – 14.30
Kaffe
—–
14.30 – 16.00
Martina Gustavsson, Anna Zachrison
Förberedelser inför avslutningen

Dag 2: 21/3

09.00 – 10.30
Anders Jönsson
Professor i didaktik med inriktning naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Kristianstad
Evidens för formativ bedömning
—–
10.30 – 10.45
Kaffe
—–
10.45 – 12.00
Alli Klapp
Docent Göteborgs Universitet
Hur påverkar betygen elevernas prestationer?
—–
12.00 – 13.00
Lunch
—–
13.00 – 14.15 i Djäknehallen
Håkan Plith, PO Berg
Förberedelser inför avslutningen – genrep.
—–
14.15 – 14.30
Kaffe
—–
15.00 – 18.00
Avslutning i Djäknehallen
Program
—–