Skolor och deltagare

Inbjudan till rektorerna

Välkommen att föreslå deltagare till fortbildningskursen Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS) i Strängnäs!

Som vi tidigare meddelat startar vi en fortbildningskurs för ämneslärare – åk 7-9 och gymnasiet – i Europaskolans regi under nästa läsår (2018/19). Kursen kommer att äga rum vid Europaskolan i Strängnäs men är öppen för såväl samtliga friskolor som kommunala skolor i Strängnäs kommun. Avsikten med kursen är att stärka lärarnas ämnesmässiga ägarskap men också att uppdatera dem inom ett antal för skolan viktiga ämnesområden. Detta är alltså en kurs som bygger på att deltagarna har en rätt gedigen erfarenhet som lärare men samtidigt ett behov av att spetsa till sin ämneskompetens. Vi vänder oss till behöriga lärare inom de fyra ämnesområdena språk, matematik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Inom samtliga områden som kursen behandlar kommer deltagarna att få möta högt kvalificerade forskare och praktiker som föreläsare och lärare. Bland de föreläsare som accepterat att medverka i kursen kan nämnas Torkel Klingberg, Magnus Henrekson och Peter Gärdenfors.

Europaskolan och Strängnäs kommun delar på alla kurskostnader. Endast kostnaden för eventuella vikarier faller på den enskilda skolan.

Anmäl lärare senast den 17 augusti!

Vi kommer att i detta pilotprojekt erbjuda plats åt två lärare per skola med en jämn fördelning på de fyra ämnesområdena ovan. För att vi ska kunna säkerställa en sådan jämn fördelning, ber vi rektor att senast den 17 augusti lämna förslag på fyra lärare, en för varje område. Av dessa kommer vi sedan att välja ut två för att åstadkomma en jämn fördelning av ämnestillhörighet bland deltagarna. Kort därpå kommer vi sedan att meddela skolorna vilka som antagits till kursen. Det är viktigt att de som väljer att gå kursen är fullt beredda att fullfölja den.

Friskolor

 1. Europaskolan Strängnäs (Thomas Axelsson)
  Telefon: 0152-33 11 01
  E-post: thomas.axelsson@europaskolan.se
 2. Europaskolan Rogge (Marcus Lindvall)
  Telefon: 0152-33 35 01
  E-post: marcus.lindvall@europaskolan.se
 3. Europaskolan Malma (Stephan Eriksson)
  Telefon: 076-767 02 32
  E-post: stephan.eriksson@europaskolan.se
 4. Gripsholmsskolan (Nina Lidfors)
  Telefon: 070–100 90 50
  E-post: nina@gripsholmsskolan.se
 5. Strängnäs Montessori (Peter Jedar)
  Telefon: 0721-730101
  E-post: peter.jedar@strangnasmontessori.se
 6. Friskolan Asken (Åsa Fallgren)
  Telefon: 0152 12803
  E-post: asa.fallgren@friskolanasken.se

Kommunala skolor

 1. Anna Zachrisson
  Telefon: 072-5009951
  E-post: anna.zachrisson@strangnas.se

Anmälningslista