Uppsala universitet

Projektet Skolstaden Strängnäs, som syftar till att stärka Strängnäs roll som en stark skol- och bildningsstad, väcker många intressanta utbildningssociologiska forskningsfrågor som skulle vara möjliga att beforska i samband med att projektet tar form och utvecklas. Nedan skisseras dessa frågor i två delstudier; en om inrättandet av en ny lärarutbildning och en om skolornas intensifierade samarbete över olika skolformer och ägarförhållanden.

Elisabet Nihlfors
Ida Lidegran

Som projektledare kommer professor Elisabet Nihlfors och universitetslektor Ida Lidegran från Uppsala universitet att verka.

Strängnäs forskningsplanskiss-Skolstaden