Ulf Skinnars tal vid avslutningsmiddagen

Med Ulfs goda minne presenterar vi här hans tal vid avslutningsmiddagen den 21 mars 2019.

Tal vid avslutningsmiddagen av LÄS-fortbildningen (Jag håller aldrig tal direkt avläst, men försöker ibland att ha färdiga meningar att ta till ifall jag tappar tråden.)

Vi lever i en tid av förändring. Vi ser den politiskt, miljömässigt, ekonomiskt, socialt – vi vet ännu inte vart utvecklingen för oss, men många är överens om att en förändring sker.

Det är paradoxalt, att när medvetenheten om betydelsen av källkritik och nödvändigheten av att skilja på fakta och åsikt, blivit större, så ökar samtidigt kritiken mot kunskapen. Ulf Danielsson fick oss att känna oss trygga i en tid då fakta oftare utmanas av enskildas åsikter eller personliga övertygelser. Vi kan respektera någons åsikt, men får ändå inte tvivla på fakta. Begreppet kunskap uppfattas av idag ev en del som något högtravande, något som inte erkänner individens demokratiska rätt att få välja själv – kunskapen är omutlig och kompromisslös och därför obekväm.

Vi som ämneslärare gillar våra jobb. Vi arbetar med barn och ungdomar, får följa deras utveckling och våra egna liv berikas av umgänget med yngre generationer.

Men vi har dubbla meningar med vårt värv. Förutom att vara ledsagare till de unga brinner vi samtidigt för våra ämnen, för vetenskapen, hyser en stor respekt till och ett stort intresse för våra ämnesområden.

Det kändes bra när Per Kornhall förkunnade att kunskap är inte information. Att hitta information är inte detsamma som att bilda sig kunskap. Vi vill inte hjälpa elever till att hitta rätt svar utan hjälpa dem utveckla en bildning som bygger på ämneskunskaper. Det är hög tid att återinföra den undervisande läraren, kunskapen och bildningen.

Inom ramen för LÄS har vi, ämneslärare i Strängnäs, fått ett välkommet gehör. Strängnäs kommun har tillsammans med Europaskolan lyft oss lärare på ett flertal sätt. Vi har blivit stärkta i vår övertygelse om nyttan och nödvändigheten med kunskap. Vi har fått fortbildning i form av aktuell vetenskaplig forskning. Vi har lärt känna kollegor från andra skolor och arbetat fram en gemenskap som kommer att vara ovärderlig för oss i vårt framtida arbete.

Till Strängnäs kommun och Europaskolan vill jag å alla kursdeltagares vägnar rikta ett Varmt Stort Tack. Ni har på ett hedervärt sätt gett oss ett erkännande som så många lärare idag bara kan drömma om. Till kursdragarna i synnerhet, Håkan, PO, Anna och Martina tilldelar vi högsta betyg! Ni har med ert eget engagemang inspirerat oss, uppmuntrat oss och gett oss energi för att fortsätta utvecklas till bättre pedagogeroch tryggare förebilder för kommunens ungdomar. Så återigen:
TACK!

”We are not doing this because it is easy – But because it is Hard!” – JFK

Ulf Skinnar