Avslutning på LÄS-projektet

LÄS-kursen 2018-2019 avslutades under högtidliga former i Djäknehallen den 21 mars. Högtidligheten inleddes med tal av kommunalrådet Jakob Högfeldt och en sammanfattning av kursledaren Håkan Plith (Avslutning LÄS I 2019). Under moderatorn professor Per Olof Bergs ledning redovisade sedan de fyra ämnesgrupperna sina tankar om hur Strängnäs ska få en bättre skola. Efter de eleganta redovisningarna (Så gör vi skolan bättre), där deltagarna i kursen genom mycket väl strukturerade och genomtänkta presentationer visade varför de är spetslärare, delade professor Elisabet Nihlfors ut diplom till deltagarna. Kvällen avslutades sedan med en välkomponerad middag i Europaskolans matsal, där både gäster och kursdeltagare höll spirituella tal. (I ett separat inlägg presenteras Ulf Skinnars tal.)
Vi i kursledningen vill härmed tacka alla kursdeltagare, projektadministrationen, Strängnäs kommun och Europaskolans stiftelse för ett mycket framgångsrikt första LÄS-år. Men detta är bara slutet på början; det kommer mera!

Strängnäs den 26 mars 2019
Per Olof Berg och Håkan Plith