Föreläsare

På denna sida presenteras de föredragshållare som deltagit i LÄS-projektet under 2018-19.

Modul 1

Elisabet Nihlfors
Professor, dekan för utb.vet. fak. Uppsala Universitet

Magnus Henrekson
Professor, Handelshögskolan i Stockholm, VD för IFN

Peter Gärdenfors
Professor i kognitionsvet. Lunds Universitet

Torkel Klingberg
Professor i kognitiv neurovetenskap Karolinska Institutet 

Matz Nilsson
Ordförande för Skolledarna Sverige

Modul 2

Jonas Jonson
Docent i missionsvetenskap Uppsala. Biskop. em. Strängnäs

Camilla Bardel
Professor i Moderna Språk, Stockholms Universitet

Kerstin Sahlin
Professor i företagsekonomi Uppsala Universitet, Sekr. (Samh. vet.) Vetenskapsrådet 

Ulf Danielsson
Professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet

Guje Sevón
Professor em. i ekonomisk psykologi, Handelshögskolan i Stockholm

Thomas Nygren
Docent i historia, Uppsala Universitet

Modul 3

Inger Lindberg
Professor em. i tvåspråkighet, Stockholms Universitet

Fredrik Jeppsson
Docent i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings Universitet

Johan Lithner
Professor i matematikdidaktik, Umeå Universitet 

Kenneth Nordgren
Professor i samhällsvetenskapens didaktik, Kalmar Universitet

Modul 4

Per Kornhall
PhD. F.d. Skolråd, medlem av Vetenskapsakademien

Jan Hylén
PhD.  Utredare och analytiker inom utbildningsområdet. Bakgrund från Skolverket och Utb. dep. samt från EU, OECD och UNESCO. 

Sverker Sörlin
Professor i idéhistoria, Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm

Adam Palmquist
Verksamhetsutvecklare Magelungen Utveckling AB

Håkan Plith
F.d. projektledare för Skola och Lärarutbildning på Studentlitteratur

Modul 5

Per Olof Berg
Professor em. i strategisk marknadskommunikation, SBS, Stockholms Universitet

Marcus Samuelsson
Professor i pedagogik, Högskolan Väst

Jan Löwstedt
Professor i organisationsteori, SBS, Stockholms Universitet

Lars Trägårdh
Professor i historia,Ersta Sköndal Bräcke högskola

Staffan Selander
Professor em. i pedagogik, Stockholms Universitet

Modul 6

Jonas Vlachos
Professor vid Nationalekonomiska institutionen Stockholms universitet

Alli Klapp
Docent, pedagogiska inst. Göteborgs Universitet

Anders Jönsson
Professor i naturvet. didaktik Högskolan i Kristianstad

Christian Lundahl
Professor i pedagogik, Örebro Universitet