Projektorganisation

1. Styrgrupp

Innehållsmässigt leds LÄS-projektet av Håkan Plith (sammankallande) med stöd av Per Olof Berg, Guje SevónFredrik Lundgren och Thomas Axelsson samt med uppbackning av

från Uppsala Universitet.

2. Projektadministration

Administrativt leds LÄS-projektet av Göran Hillgren (projektledare) med övergripande ansvar för

  • utbildningsadministration
  • ekonomi
  • avtal
  • kontakter med skolorna etc.

Göran Hillgren
goran.hillgren@europaskolan.se
070-5429992

Till hans förfogande står två administrativa resurser: Anna Zachrisson för kommunens skolor och Martina Gustavsson för Europaskolan och friskolorna.

Anna Zachrisson
anna.zachrisson@strangnas.se
072-5009951

Martina Gustavsson
martina.gustavsson@europaskolan.se
070-3219669

Fördelning av arbetsuppgifter

3. Strategigrupp

Strategigruppen kommer fortsättningsvis att fungera som en Advisory Board för LÄS-projektet.

Referensgrupp

Som stöd för arbetet med att sätta samman kursprogrammet verkar en referensgrupp av lärare från Europaskolan.

Uppgifter för projektledningen

Arbetsuppgifter och ansvar för Göran Hillgren, projektledare:

Arbetsuppgifter Martina och Anna: