Bloggar

Här finns länkar till deltagarnas blogg. Där ska kursen dokumenteras i form av blogginlägg. Följande frågor kan bilda underlag för blogginläggen:

Du har under dagen lyssnat till xxxx som föreläst om yyyy.

  • Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning?
  • Vilka didaktiska utgångspunkter metodiskt/pedagogiskt har du haft när du gjort dina prioriteringar?
  • Skulle du kunna utveckla några didaktiska tillämpningar som du och kollegor skulle kunna använda i undervisningen inom ditt ämne som omsätter innehållet?
  • Vilka möjliga utvecklingsområden ser du mellan din undervisningspraktik och en fortsatt utveckling av de områden som intresserat dig mest?
 • Språk (testblogg)
 • Matematik
 • Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskap