Kursen kommer att bedrivas i form av sex tvådagarsmoduler – fördelade över läsåret med mellanliggande hemarbetsuppgifter.