Välkommen till lärarfortbildning lå 2018-19!

Som vi tidigare meddelat startar vi en fortbildningskurs för ämneslärare – åk 7-9 och gymnasiet – i Europaskolans och Strängnäs kommuns regi under innevarande läsår.
Det är med glädje vi kan meddela att du blivit antagen till kursen som är indelad i sex tvådagarsmoduler med början den 17 september kl. 09.00. Kursen kommer att äga rum i Europaskolans lokaler på Trädgårdsgatan 35 i Strängnäs och har deltagare från såväl friskolor som kommunala skolor i Strängnäs kommun. Avsikten med kursen är att stärka ditt ämnesmässiga ägarskap men också att uppdatera dig inom ett antal för skolan viktiga ämnesområden. Detta är alltså en kurs som bygger på att du som lärare har en rätt gedigen erfarenhet men samtidigt ett behov av att spetsa till din ämneskompetens. Vi vänder oss till behöriga lärare inom de fyra ämnesområdena språk, matematik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Inom samtliga områden som kursen behandlar kommer ni att få möta högt kvalificerade forskare och praktiker som föreläsare och lärare. Bland de föreläsare som accepterat att medverka i kursen kan nämnas Torkel Klingberg, Magnus Henrekson och Peter Gärdenfors.

Du kommer under kursens gång använda den här webbplatsen för att dokumentera dina erfarenheter. Vid första kurstillfället kommer du att få instruktioner om hur du ska skriva dina inlägg och hur den ska användas.

Europaskolan och Strängnäs kommun delar på alla kurskostnader. Endast kostnaden för eventuella vikarier faller på den enskilda skolan. Du ska under kursens gång läsa en del litteratur i form av böcker och artiklar. Allt sådant material kommer att kostnadsfritt tillhandahållas av arrangörerna.

Varmt välkommen till LÄS-projketet!
Håkan Plith
Programchef