Hjärna, gener och jävlar anamma

Litteraturstudiet kommer att inledas med boken Hjärna, gener och jävlar anamma av professor Torkel Klingberg. Författaren medverkar som föreläsare under modul 1. Redovisning av och diskussion om boken sker i samband med modul 2.

Så här står det i förlagspresentationen av boken:
”I Torkel Klingbergs bok Hjärna, gener och jävlar anamma, får vi fascinerande inblickar i ny forskning om barns lärande och motivation. Förståelse för matematik och läsning är inget vi människor föds med. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och gör plats för de nya kunskaperna. Barn är inte bra eller dåliga på att lära sig att läsa eller räkna de är snabba eller långsamma.”

Torkel Klingberg på Forskartorget 2016