Modul 1 – program

Profession och kognitiva processer (17 – 18 september)

Den inledande modulen har som syfte dels att visa på de utmaningar som lärarprofessionen nu står inför vad gäller förändringar i regler och lagar, dels hur ny forskning om inlärning och kognitiva processer kommer att förändra vår syn på hur undervisningen skall bedrivas i framtiden.

Dag 1: 17/9

09.00-09.25
Håkan Plith, Thomas Axelsson, Tony Lööw
Välkomna!
—————
9.30-10.30

Elisabet Nihlfors, prof. Dekan för utb.vet. fak. Uppsala Univ
Lärarprofessionen i framtiden
—————
10.30 – 10.45
Kaffe
—————
10.45 –12.00

Magnus Henrekson
Prof. VD IFN
Kunskapssyn och pedagogik
—————
12.00 – 13.00
Lunch
—————
13.00-14.30
Håkan Plith, Europaskolan
Kursens idé och uppläggning, bloggteknik (dokumentation), gruppindelning, frågeställningar, första blogginlägg inom två veckor, dvs. senast 2/10
—————
14.30 – 15.00
Kaffe
—————
15.00 – 16.30

Peter Gärdenfors
Prof i kognitionsvet. Lunds univ.
Kognitiva processer
—————
18.00-19.00
Kvällsföreläsning
Peter Gärdenfors
Prof i kognitionsvet. Lunds univ
Kognitiva processer
—————
Fr 19.30
Samkväm på puben The Immortal Highlander på Hospitalsgatan
—————

Dag 2: 18/9

09.00-09.30
Summering av dag 1 (Håkan Plith) – pedagogiska reflexioner
—————————
09.30 – 11.30

Torkel Klingberg, prof. i kognitiv neurovetenskap KI.
(Avbrott för kaffe)
Motivation och inlärning (Grit)
—————
11.30 – 12.00
Grupperna diskuterar föreläsningarna och förbereder sitt arbete
—————
12.00 – 13.00 Lunch
—————
13.00 – 14.30

Matz Nilsson, ordf. Sveriges skolledarförbund
Skolkommissionen – ett nationellt projekt
—————
14.30 – 15.00
Kaffe
—————
15.00 – 16.00
Håkan Plith, Europaskolan
Frågestund. Uppföljning, nästa modul, litteratur mm
—————