Modul 4 – program

Läromedel och lärverktyg

I och med den teknologiska utvecklingen i samhället har läromedelsbegreppet vidgats. I den här modulen vill vi peka på hur nya lösningar i skolans omvärld, t.ex. dataspel, kan påverka det pedagogiska synsättet också inom skolans väggar. Hur motiveras eleverna till goda studieprestationer av både traditionella läromedel och andra lärverktyg och vilka principer är det som styr utvecklingen?

Dag 1 14/1

09.00-10.15
Per Kornhall
Författare och doktor i systematisk botanik, f.d. undervisningsråd vid Skolverket, skolstrateg, debattör
Läraren och läromedlen i en ny tid
—————
10.15-10.30
Kaffe
—————
10.30 – 12.00
Håkan Plith
F.d. projektledare för Skola och Lärarutbildning på Studentlitteratur AB
Genomgång av gruppernas insändare och summering
—————
12.00 – 13.00
Lunch
—————
13.00 – 14.15
Jan Hylén
FD, utredare och analytiker inom utbildningsområdet. Bakgrund från Skolverket och Utbildningsdepartementet, stor erfarenhet från internationellt arbete för EU, OECD och UNESCO
Digitaliseringen, lärarbristen och läromedlen
—————
14.15 – 14.30
Kaffe
—————
14.30 – 16.00
Sverker Sörlin
Professor vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH i Stockholm, författare, debattör mm.
Antropocen, en utgångspunkt för lärande
Läs gärna hans senaste bok Antropocen : en essä om människans tidsålder! (2018)
Första och sista kapitlet rekommenderas främst!

—————
18.00 – 19.00
Sverker Sörlin
Angår oss Antropocen?

Dag 2 15/1

09.00 – 12.00
Adam Palmquist
Doktorand, verksamhetsutvecklare Magelungen Utveckling AB
Det spelifierade klassrummet – gamification
—————
12.00 – 13.00
Lunch
—————
13.00 – 16.00
Håkan Plith
Moderna ämnesbaserade läromedel och lärverktyg
—————