Artiklar av Magnus Henrekson

Magnus Henrekson Foto: Karl Gabor

Det räcker inte med högre löner för att höja läraryrkets status. Den kunskapsrelativism som präglar den svenska skolan är förödande för lärarens auktoritet och legitimitet att sätta betyg. Samtidigt har läraryrket omdefinierats från att vara ett intellektuellt och kulturellt yrke, till att bli ett socialt arbete, skriver Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi.

Artikel från tidskriften Kvartal

Länkar till andra artiklar av Magnus Henrekson

Boken Kunskapssynen och pedagogiken

Boken är nu prissänkt till 170 kr om man köper den direkt från förlaget:
http://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/kunskapssynen-och-pedagogiken.html

eller som ebok till det rabatterade priset 125 kr

https://bokon.se/ebok/kunskapssynen-och-pedagogiken-varfoer-skolan-slutade-leverera-och-hur-det-kan-atgaerdas_martin-ingvar/

Intervju med Magnus Henrekson i Studio Axess