Litteratur Modul 2

Litteratur som ska läsas mellan modul 2 och 3

Samhällsvetare
Jonas Linderoth, Lärarens återkomst: från förvirring till upprättelse
Kapitel 5 (om digitaliseringen) är obligatoriskt, men hela boken rekommenderas!
Lyssna gärna på det här avsnittet från Sveriges radio!
Artiklar som rekommenderats av Thomas Nygren (obligatoriska)

Språklärarna
Camilla Bardel m.fl. Tredjespråksinlärning
Följande kapitel är obligatoriska: kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 5 eller 9

Matematiker och naturvetare
Ulf Danielsson, Vårt klot så ömkligt litet