Digitalisera skolan med förnuft

Datoranvändning i skolan har länge setts som en självklarhet, och allt fler elever får en personlig dator till skolarbetet. Utbudet av digitala hjälpmedel är enormt stort, och i valda delar något positivt för eleverna. Det som däremot saknas är en kritisk hållningen till den digitala utvecklingen. Skolan måste digitaliseras med förnuft! 

Datoranvändandet främjar inte alltid elevernas fokus på lektionerna. Datorerna lockar till multitasking. Elever hamnar lätt i ett bläddrande mellan olika sidor i sin dator. De vandrar mellan notiser på Facebook, InstagramSpotity och skoluppgifter, och blir ständigt störda i sin koncentration. De söker information på nätet och utsätts för riktade annonser som tar fokus från skolarbetet. Elever hävdar ofta att de kan ”multitaska” och att de klarar att ägna sig åt flera saker samtidigt. Det kan de inte. Anna Tebelius Bodin, pedagog och föreläsare, hävdar att vi utsätts för 11 miljoner intryck per sekund. Av dessa kan vi ta in 50, men bara fokusera, tänka på och minnas ett. Detta talar mot multitasking. Vi måste hjälpa elever att begränsa störningsmomenten på skärmen, och inte bara förse dem med en dator och hoppas på det bästa.  

Forskning visar att läsning, och därmed inlärning, inte alls främjas av digitalisering. Thomas Nygren, forskare vid Uppsala universitet och tidigare även vid Stanford University, förklarar att nio av tio professorer vid Stanford väljer att läsa artiklar och andra texter i pappersform. Det gör de eftersom de är medvetna om att deras hjärnor då tar till sig en större del av informationen än om de läste på skärm. Nygren ställer sig därmed frågande till varför den svenska skolan då ska tvinga sina elever att behöva använda sig av ett arbetssätt, d.v.s. digital läsning, som försämrar deras kunskapsinhämtning. Han hänvisar både till sin egen tidigare forskning, samt norsk forskning som gjorts i ämnet. Där framkom det att unga läsare inte alls, vilket somliga tror, är bättre på att läsa på skärmar än vuxna, utan deras hjärnor blir precis lika trötta. Digital läsning försvårar alltså både läsning och lärande och bör användas med förnuft.  

 I skolan har vi inte getts möjlighet att tänka efter före, att prova och utvärdera digitala verktyg innan vi tagit dem i bruk. “Säll är den som har till rättesnöre att man nog bör tänka efter före”, sa Tage Danielsson. Hans ord stämmer. Vi har inte kunnat tänka efter före. I stället har vi kastats ut på djupt vatten och får försöka hålla eleverna och oss själva flytande i digitaliseringen. Det leder till att de digitala hjälpmedlen inte alltid blir den hjälp de är tänkta att vara. Digitalisera med förnuft och ge lärarna tid att lära sig, pröva och utvärdera! 

 Vi måste välja digitala verktyg utifrån vår pedagogiska planering och vårt professionella kunnande. Digitala hjälpmedel ska användas när de ger ett mervärde i elevens lärande och när de verkligen blir till hjälpmedel. Vi får inte blint hoppa på digitaliseringståget. Vi måste digitalisera skolan med förnuft! 

Språklärargruppen 
LÄS-projektet 2018/2019 

93 Comments

 1. Where to study music in the UK?
  Studying abroad is a complex and expensive business: the cost of a year can vary from hundreds of thousands to one and a half million rubles per year. However, there are many grants and scholarships available, some of them covering up to 100% of the tuition costs. You can learn about the subtleties of preparing a portfolio for admission and receiving scholarships at the exhibition of British education “Study UK: Discover You”. We advise you on which educational institutions you should pay attention to.

  BIMM (British & Irish Modern Music Institute)
  The music industry in miniature .Britain’s most prestigious school of contemporary music. It teaches not only how to play a musical instrument well, but also how to interact with the industry. Among the directions — vocals, playing instruments, music business, production and songwriting (it is taught, for a moment, vocalist Lamb).

  On the territory of the Institute there are several rehearsal bases and small studios: young musicians gather groups, record demos and organize concerts without leaving the walls of their native University, and student journalists publish LDN magazine, where they talk about their colleagues and interview masters from big show business. Senior colleagues (ranging from Chuck D to Brian may) also visit students, telling them about the intricacies of their work and leaving Souvenirs: in one of the halls, for example, you can admire an autographed Niall Rogers guitar. In General, there is a whole model of the music industry-and the model is quite working. As a result, bimm alumni include George Ezra, Tom Odell, Izzy Bizu, and the Cure drummer Jason Cooper. Royal Academy of Music. The oldest Conservatory in the United Kingdom, under the personal patronage of Her Majesty, will celebrate its bicentenary in 2022. The list of graduates and alumni is no less impressive: among others, Annie Lennox from Eurythmics and Elton John studied here (for authenticity, a couple of scenes of “Rocketman” were filmed in the Royal Academy

  how to write a media studies essay primary homework help write essay on pollution

 2. Studying abroad is a complex and expensive business: the cost of a year can vary from hundreds of thousands to one and a half million rubles per year. However, there are many grants and scholarships available, some of them covering up to 100% of the tuition costs. You can learn about the subtleties of preparing a portfolio for admission and receiving scholarships at the exhibition of British education “Study UK: Discover You”. We advise you on which educational institutions you should pay attention to.

  BIMM (British & Irish Modern Music Institute)
  The music industry in miniature .Britain’s most prestigious school of contemporary music. It teaches not only how to play a musical instrument well, but also how to interact with the industry. Among the directions — vocals, playing instruments, music business, production and songwriting (it is taught, for a moment, vocalist Lamb).

  On the territory of the Institute there are several rehearsal bases and small studios: young musicians gather groups, record demos and organize concerts without leaving the walls of their native University, and student journalists publish LDN magazine, where they talk about their colleagues and interview masters from big show business. Senior colleagues (ranging from Chuck D to Brian may) also visit students, telling them about the intricacies of their work and leaving Souvenirs: in one of the halls, for example, you can admire an autographed Niall Rogers guitar. In General, there is a whole model of the music industry-and the model is quite working. As a result, bimm alumni include George Ezra, Tom Odell, Izzy Bizu, and the Cure drummer Jason Cooper. Royal Academy of Music. The oldest Conservatory in the United Kingdom, under the personal patronage of Her Majesty, will celebrate its bicentenary in 2022. The list of graduates and alumni is no less impressive: among others, Annie Lennox from Eurythmics and Elton John studied here (for authenticity, a couple of scenes of “Rocketman” were filmed in the Royal Academy

  how to write a 6 page essay help me essay example of how to write a essay

 3. What Red Bull Music Academy was for musicians and why we will miss it
  What is the RBMA?
  International music residency for artists, producers and DJs, which was sponsored by Red Bull, and the musical and organizational part was handled by yadastar from Cologne. A creative residence is something similar to a children’s camp for adults: participants gather in one place, live together, engage in creativity and make joint projects.

  In addition to the creative residency, RBMA is also a huge archive of video lectures from well-known producers, sound engineers and musicians: all these lectures were held live during the residency.RBMA started working in 1998 in Berlin. At that time, the tumultuous nineties and euphoria that came after the fall of the Berlin wall were already fading, and people who came to Berlin for inspiration either left or lost their enthusiasm.
  “We were 23 years old,” says Torsten Schmidt and Mani ameri, the founders of Yadastar, which founded the residency in collaboration with Red Bull, ” and we really missed the opportunity to learn music: it was difficult to exchange experiences, all like — minded people seemed to be scattered and confused all over the world, pathetic sound engineering courses and music colleges did not provide a single gram of valuable or even relevant information. When Red Bull asked what kind of project they could do with us in the music field, the idea was obvious — it would be cool to bring together musicians of different styles and cultures and give them the opportunity to learn from each other.”

  how to help improve human example essay https://mydissertationwritinghelplos.com how can an annotated bibliography help you in researching and writing an academic essay?

 4. Learn several foreign languages

  It’s nice to come to Italy and say “Buongiorno!” passing waiter. And then catch the admiring glances of those with whom you came. Is not it? But it has long been known that learning foreign languages contributes to the development of a good memory. It’s also very interesting! So why not take advantage of this?

  These are effective methods for training memory. But there is also something interesting. Memory is inextricably linked to proper and good brain function. This means that stimulating its work allows you to improve memory:

  It has been proven that regular sports activities increase brain activity and improve memory;
  No to gray days! It is well remembered that that does not fit into the framework of everyday life. Try to change the environment, add bright colors, go to the store on a new path … It is not necessary to radically change your life. Just add something new to your daily routine, and your brain will work with renewed vigor;
  Add new habits. For example, tidying up your desk in the morning is a great start to a productive day!
  Meditation, relaxation make the brain switch, relax. This means that he will perform new tasks with renewed vigor;
  Music has a magical effect on our brain. It has been proven that people who practice music have better memory and analytical skills;
  Teamwork. Brainstorms have proven their effectiveness more than once. And now scientists have proven that the decisions made in the team were more accurate and faster. They attribute this to the fact that information is easier to perceive and assimilate during communication. Therefore, solve problems together!
  The brain assimilates and sorts information while we sleep. So don’t ignore this process.
  Conclusion

  This is just a small part of the effective techniques for developing memory. But simple reading will not work. Apply these techniques. Remember, only 50% of the result depends on the doctor, and the remaining 50% on the patient. Without working on yourself, you will never reach the top.
  Figure 1. Sample structure of coursework
  The above structure can only serve as a guide. When giving the assignment to write a term paper, the teacher usually shows a sample of drawing up a plan, explains which sections should be contained in it.
  How to write the introduction of a term paper correctly

  The introduction is what is always read. If the main part of the commission (and even the leader, if he is not very conscientious) can skim through, then the first pages of the text will certainly receive close attention. As the title implies, this section serves to introduce readers to the course of the matter, to briefly describe the research. The introduction consists of typical parts:
  Relevance of the topic. You need to explain why you chose this particular topic, why it should be considered. The arguments presented depend significantly on the direction of the research – it can be either the novelty of the topic (“in connection with active changes in this area”), or its controversial nature (when one large scientific school expresses one opinion, and another – another), or practical significance. For historical topics, it is necessary to establish a connection with the present, to trace what the events of the past are affecting now, to draw parallels.
  Objective. A goal is what you want to achieve as a result of your research. For undergraduate coursework, the goal may be to “learn” something, or “systematize knowledge” about something. In senior years, the work is more practical in nature, and the goals change – “to formulate recommendations for improvement”, “to develop a project”, “to identify ways to improve efficiency.”
  Work tasks are a kind of “steps” to achieve the goal. If the goal of the work is one, then there are several tasks. Their number should correspond to the number of paragraphs in the work plan. Each item in the table of contents is a separate task.
  Dated using verbs – “analyze”, “consider”, “characterize”, “describe”, “classify”, “reveal” and others.

  best mba essay review service writing a thesis for a research paper service opportunities essay

 5. “The very next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I actually thought you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something you could fix if you were not too busy searching for attention.”

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *