Lärarens återkomst

Vi vill ta tillbaka ledarrollen i klassrummet, och inte låta de digitala verktygen styra oss.  Vi vill återta det vi är bäst på: att undervisa och att kommunicera med eleverna, utan skärmen som skiljer oss åt. Vi vill leda våra elever framåt och slå hål på trenden att vi bara ska finnas för att coacha eleverna genom en digitaliserad värld.

Digitalisering är idag i fokus, där skola efter skola väljer bort traditionella läromedel för att införa Ipads och datorer. Det blir här viktigt att vi lärare lär oss att integrera de digitala verktygen för att stärka lärandet, inte för att de digitala verktygen ska ta över lärarens roll i klassrummet utan för att vi ska kunna ta hjälp av de möjligheter som digitalisering kan ge oss.  Det är viktigt att vi inte låter eleverna arbeta fritt med de digitala verktygen (Nygren 2010) utan att vi lärare ska ha mandat att avgöra när vi tycker att de digitala läromedlen stödjer lärandet och då även ha mandat att välja bort det när det försvårar vår undervisning. Regeringen (2017) menar att ”Lärare ska avgöra när och hur de digitala verktygen ska användas för att stärka lärandet, och när de inte ska användas”

Elever har idag kunskaper kring hur medier och program ska användas, men de saknar de djupa ämneskunskaperna. (Schullerqvist & Osbeck, 2009) En klassisk bildning och goda ämneskunskaper är grundfundamenten för att eleverna ska kunna utnyttja och nyttja den digitala världen. Annars är risken stor att de går vilse i den digitala djungeln. Lärarens roll är att integrera de digitala verktygen, inte att låta de digitala verktygen ersätta läraren.

Dagens ungdom lever i ett digitaliserat samhälle, de startar dagen med en skärm i form av telefon, Ipad eller dator. De arbetar i skolan med datorer och Ipads och de fortsätter när de kommer hem efter skolan. ”Att veta när det är dags att logga in och att logga ut” har därmed blivit en viktig didaktisk fråga, en fråga som många ställer sig. När ska dagens elever lära sig den sociala interaktionen, relationer som man bildar med andra människor? Teknologin kommer aldrig att stanna upp, men vi kan sätta ner foten och säga ”STOPP”. Vill vi ha ett klassrum där eleverna gömmer sig bakom en skärm? Kreativitet, kommunikation och vårt ledarskap i klassrummet riskerar att gå förlorade när teknologin knackar på dörren.

Vi är för ett lärande där undervisningen, läraren och eleverna är i fokus. Vi kommunicerar, vi diskuterar och vi lär av varandra. Vi människor är i fokus inte teknologin. Teknologin finns som ett hjälpmedel och vi som lärare har mandat att bestämma när och hur det ska användas. Vi lärare har kunskaper och vi litar på vår egen förmåga att undervisa våra elever. Teknologin ska inte ta det ifrån oss.

Det är dags att vi hanterar den digitala verkligheten, och inte enbart blir hanterade av den. Vi är på första plats, vi som människor, vi är bättre lärare än vad en Ipad och dator någonsin kommer att bli.

Det är dags att undervisningen och lärarens professionalitet får ta plats igen, det är dags för “lärarens återkomst” på riktigt.

Samhällsvetargruppen

Leave a Comment