Uppgift till modul 5

Uppgiften till modul 5 består i:

  1. att läsa boken Lärandets ordning och reda, Ledarskap i klassrummet av professor Marcus Samuelsson
  2. att gruppvis formulera ett förslag till läromedelspolicy för skolorna i Strängnäs kommun utifrån det underlag som Stockholms stad tagit fram. Läs här! Förslagen läggs in på webben eller skickas till Håkan Plith senast den 6 februari.