Digital läromedelspolicy samhällsgruppen

Policy för digitalt läromedel i Strängnäs kommun

Allt fler skolor väljer att gå över från analoga till digitala läromedel. Om Strängnäs kommun väljer att haka på trenden önskar vi en policy för vilket eller vilka läromedel som ska användas, det för att det ska finnas en samstämmig syn mellan skolorna i kommunen.

Ska var gjort för digitalt bruk från början
Många läromedelsförlag ser möjligheter i att digitalisera sina böcker. Många utav de digitala läromedel som vi har stött på är förlagens böcker men på skärm. Förlagen har inte omarbetat böckerna utan enbart klistrat in böckerna så att de finns på datorn istället för i papper. Här ser vi ett problem, ett digitalt läromedel måste från början vara gjort för digitala verktyg.

Ska finnas en tydlig koppling till aktuella kursmål
Något vi också önskar i de digitala läromedel som kommunen kan välja att köpa in är tydliga kopplingar till de olika kursmålen. Det ska vara enkelt för både lärare och elever att se vilket centralt innehåll som är kopplat till det innehåll som gruppen eller klassen jobbar med just då.  Det ska också finnas kopplingar till kunskapskraven, vad bedöms när arbetsområdet är slut.

Ska fungera på alla plattformar
Digitalisering ska förenkla arbetet, därför är det viktigt att läromedlet enkelt går att koppla till den lärplattform som används på skolan. Med bara ett klick ska lärplattform och läromedlet gå att sammankoppla och eleverna ska lätt kunna hitta till rätt del i läromedlet utifrån den planering som finns i elevens lärplattform.

Ska finnas en personlig kontakt på förlaget för korrigeringar/kompletteringar/uppdateringar
För att det vardagliga arbetet ska bli så enkelt som möjligt är det viktigt att läromedlet erbjuder en personlig kontakt dit lärare kan vända sig, både med supportfrågor men också med kommenrater om korrigeringar i läromedlet, kompletteringar och uppdateringar. Det är i arbetet med läromedlet och eleverna som man ofta märker vad man saknar, därför är det viktigt att snabbt veta var man ska vända sig för att läromedlet ska bli så interaktivt som möjligt. En del an skolans ämnen är dessutom föränderliga och då är det viktigt med snabba uppdateringar.

Ska finnas självrättande övningar
I det digitala läromedlet ska det finnas självrättande övningar. Övningar som eleverna kan arbete med på egen hand och på en gång få återkoppling. Kan de gå vidare eller behöver de arbete mer med det som de har testat sig på? Läraren ska sen kunna se vilka övningar eleverna har arbetat med.

Om möjligt stänga ute övrig programvara när den använd
Samma lösning som i Digiexam, när programmet startar så stängs allt annat av, kan kompletteras  med nödvändiga länkar  läromedlet

Om möjligt adaptiva övningar
När eleven har klarat x antal övningar på E nivå så höjs svårighetsgraden till C nivå, detta gäller främst sifferämnen

Om möjligt, elever ska kunna markera avsnitt som de upplever svåra
Eleven ska ha möjlighet att anonymt markera i texten vilka avsnitt som upplevs som krångliga/otydliga/svåra. Ska visas för undervisande lärare med olika färgkoder. Exv rött > 80 % upplever avsnittet som svårt, grönt < 20 upplever avsnittet som svårt. Detta ger även möjlighet till flippat klassrum

 

Leave a Comment