Modul 2 – program

Ämnesbevakning, informationssökning och källkritik (17 – 18 oktober)

Den här modulen inriktas på att hjälpa läraren att värdera och uppdatera sin egen kunskapsbas samt att hitta metoder för kontinuerlig uppdatering, bevakning och kritisk värdering av ny kunskap inom sitt ämnesområde. Detta innebär dels en uppdatering av kunskapsläget, och en genomgång av strategier för att söka i ämnesorienterade sökdatabaser. Dessutom tar modulen upp olika metoder för att samla och gestalta kunskaper från olika källor på ett pedagogiskt – och källkritiskt – riktigt sätt. Modulen kommer också att ge läraren möjlighet att specialisera sig på aktuella områden av betydelse för det egna ämnet.

Dag 1 17/10

09.00 – 10.15

Jonas Jonson
Biskop emeritus Strängnäs
Ämneskunskap, människosyn och trosuppfattning i det pre- och postsekulära klassrummet!
—————
10.15-10.30
Kaffe
—————
10.30 – 12.00

Camilla Bardel
Prof. i romanska språk, Stockholms universitet
Tredjespråksinlärning
—————
12.00 – 13.00
Lunch
—————
13.00 – 14.15

Kerstin Sahlin
Samhällsvetenskap – ett globalt vetenskapsområde i omvandling
Forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap 2019
Artikel om ett globalt universitetsfält i omvandling
—————
14.15 – 14.30
Kaffe
—————
14.30 – 16.00

Ulf Danielsson

Prof. i teoretisk fysik vid Uppsala universitet
Naturvetenskap som undervisningsämne
Ulf Danielssons webb
—————
16.15
Mingel i Lyktan
—————
18.00 – 19.00
Kvällsföreläsning
Ulf Danielsson
Prof. i teoretisk fysik vid Uppsala universitet
Upptäckten som skakade världen – om gravitationsvågor och svarta hål
—————

Dag 2 18/10

09.00 – 10.30

Henrik Román
Universitetslektor Uppsala Universitet
Organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner
—————
10.30 – 10.45
Kaffe
—————
10.45 – 12. 00
Håkan Plith
Uppföljning och diskussioner
—————
12.00 – 13.00
Lunch
—————
13.00 – 15.00

Thomas Nygren
Docent i historia, Uppsala universitet
Ungdomars kritiska tänkande i en digital värld
Länk surveymonkey
Artiklar
—————
15.00 – 15.30
Kaffe
—————
15.30 – 16.00
Håkan Plith
Uppföljning nästa modul och uppgifter till modul 3