Modul 3 – program

Forskningsbaserad ämnesdidaktik (21 – 22 november)

Ämnesdidaktik är läran om konsten att undervisa i ett ämne. I denna modul kommer vi att behandla detta på olika stadier i utbildningsväsendet med hjälp av ledande experter i fyra ämnesgrupper  (naturkunskap, matematik, samhällskunskap, och språk/humaniora).

Dag 1 21/11

09.00-10.15
Håkan Plith och Guje Sevón
Genomgång av dagens program
Genomgång av enkätsvar
Redovisning av uppgifter
—————
10.15-10.30
Kaffe
—————
10.30 – 12.00
Fortsatta redovisningar och diskussioner gruppvis
—————
12.00 – 13.00
Lunch
—————
13.00 – 14.15

Inger Lindberg
Professor emerita i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet
Språkdidaktik – några utvecklingsperspektiv
Litteratur
—————
14.15 – 14.30
Kaffe
—————
14.30 – 16.00

Fredrik Jeppsson
Docent i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet
Naturvetenskapernas ämnesdidaktik – spaning, trender och exempel
Litteratur
—————

Dag 2 22/11

09.00 – 10.15
Håkan Plith
Summering och uppföljning
—————
10.15 – 10.30
Kaffe
—————
10.30 – 12.00

Johan Lithner
Professor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Matematikens didaktik
Länk
—————
12.00 – 13.00
Lunch
—————
13.00 – 14.30

Kenneth Nordgren
Professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet
Samhällsvetenskapernas didaktik
Länk 1
Länk 2
—————
14.30 – 14.45
Kaffe
—————
14.45 – 16.00
Håkan Plith
Summering samt något om programmet för nästa modul:
motivation och gamification
Utdelning av boken Det spelifierade klassrummet av Adam Palmquist
—————
16.15 –
Mingel i Arteslokalen för deltagare och rektorer
—————
18.00 – 19.00

Jonas Jonson
Biskop emeritus Strängnäs
Forskning och undervisning i en postsekulär tid