Uppgift till Modul 3

Uppgiften till Modul 3 är tudelad:

  1. Förbered en insändare i en tidning, t.ex. Eskilstuna-Kuriren, där ni diskuterar skolfrågor utifrån de evidensbaserade lärdomar ni dragit under kursen hittills, ca en A4-sida.
  2. Ta fram 5-6 viktiga och, som du anser, intressanta punkter ur den litteratur ni ska läsa och var beredd att presentera dem för hela gruppen på en PowerPoint. På så sätt får alla del av litteraturen.

Håkan