Läromedel och lärverktyg

Oates, Tim (2014) Why textbooks count, University of Cambridge

Innehåll

  1. Analogt, digitalt eller hybrid?
  2. Format
  3. Struktur
  4. Metodik
  5. AI
  6. Distribution
  7. Policy
  8. Strängnäsmodellen – ett förslag

Ladda ner presentationen i pdf-format: Läromedel Håkan Plith

 

Exemplet Magic 9

Skolsituationen avgörande

Evidens (anekdotisk men ändå…)

A. HTML (Europakunskap)

B. ePub (Kindle)

C. Pdf (Europakunskap)

SvD (2018) https://www.svd.se/brittisk-expert-barn-lar-sig-inte-med-digitala-hjalpmedel

Myrberg & Winberg, (2018) Screen vs paper: What is the difference for reading and learning? Insights

Ljud

Film

SvD (2018) https://esvd.svd.se/svenskadagbladet/49852/article/830913/6/1/render/?token=8d2f829305ae3da2cb697e6b0c99f195

Barton, Craig (2018) Hjärnan i matematikundervisningen : erfarenhet, vetenskap, klassrumspraktik, Natur och Kultur Akademisk

Europakunskap (CMS)

Förklaring

Digital ordlista

6. Distribution

Policydokument – Stockholms stad

Grönberg, Åke (2014) Att förändra skolan med teknik: bortom ”en dator per elev”, Örebro universitet