Uppgifter till modul 6 – avslutningen i Djäknehallen

Fyra presentationer

Förberedelser för avslutningskvällens gruppvisa, sammanfattande presentationer inom fyra områden:

Rubrik: Hur vi gör skolan bättre.

  1. En förnuftig digitalisering (jfr. insändare)
  2. En genomtänkt läromedelspolicy
  3. Ökad insikt om hjärn- och kognitionsforskning
  4. Lärarens återkomst

Mallar till redovisningarna

Grupperna sätter samman en presentation på ca 15 min vardera. Använd PowerPoint eller motsvarande. Vid avslutningsseminariet i Djäknehallen hålls presentationerna inför de inbjudna gästerna som ett slags examinering.