Modul 5 – program

Ledarskap i klassrummet

Classroom management handlar om hur läraren konkret – utifrån sin personlighet och med olika tekniker och metoder – kan hanterar en klass, så att inlärningen blir effektiv och lustbetonad och att elever med olika förutsättningar får möjligheter att tillgodogöra sig materialet.

Dag 1 11/2

09.00 – 10.15
Håkan Plith, Per Olof Berg, Guje Sevón
Summering av modul 4, bl.a. läromedel
ePub, Litteraturbanken (Hemsöborna)
Våldsam övertro på skolans digitalisering (debattartikel från Kvartal)
Artikeln i pdf-format:
Våldsam övertro på skolans digitalisering
Skolor luras att digitalisera med falsk marknadsföring (SvD)
Nationell handlingsplan (SKL och Skolverket)
Swedish Edtech Industry
Vad vi pratar om när vi pratar digitalisering (Skolvärlden)
Genomgång av uppgifter (läromedelspolicy)

—————
10.15 – 10.30
Kaffe
—————
10.30 – 12.00
Marcus Samuelsson
Professor i pedagogik vid Högskolan Väst
Framgångsrik praktik – skickliga lärares sätt att leda undervisning
—————
1
2.00 – 13. 00
Lunch
—————
13.00 – 14.15
Jan Löwstedt
Professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet
Hur leder man skolan som en organisation?
—————
14.15 – 14.30
Kaffe
—————
14.30 – 16.00
Lars Trägårdh
Professor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Samhällskontraktet och utbildningen
—————
16.15 – 18.00
Mingel för lärare och rektorer
—————
18.00 – 19.00 (Kvällsföreläsning i Djäknehallen
Lars Trägårdh
Står Sverige inför en tillitskris? Det svenska samhällskontraktet under tryck
—————

Dag 2 12/2

09.00 – 10.15
Håkan Plith, Guje Sevón, PO Berg
Summering och diskussioner, delvis med utgångspunkt i Löwstedts artikel:
Synen på rektorns roll bör förändras
En samverkansmodell för Strängnäs
Skolstaden Strängnäs (PO Berg)
—————
10.15 – 10.30
Kaffe
—————
10.30 – 12.00
Staffan Selander
Professor vid Stockholms universitet
Design för lärande
—————
12.00 – 13.00
Lunch
—————
13.00 – 16.00
Håkan Plith
Förberedelser för avslutningskvällens gruppvisa, sammanfattande presentationer inom fyra områden.
Rubrik: Hur vi gör skolan bättre.

  1. En förnuftig digitalisering (jfr. insändare)
  2. En genomtänkt läromedelspolicy
  3. Ökad insikt om hjärn- och kognitionsforskning
  4. Lärarens återkomst

Mallar till redovisningarna

—————